Out of stock

Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu, tomy I-VII (komplet)

Uwaga! Ostatnie komplety!

 

 

Kategorie: ,

500.00 z VAT

Brak w magazynie

Opis

Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu to monumentalny projekt stworzony przez pasjonatów gór przeznaczony nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską i alpinistyczną. Poszczególne tomy WEGI ukazywały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prace nad encyklopedią rozpoczął Piotr Kasprowski w 1997 r. W marcu 2000 r. zmieniła się redakcja i całość spraw redakcyjnych objęli Małgorzata i Jan Kiełkowscy. Częściowo zmienił się też zespół autorski, rozszerzony został zakres encyklopedii. Wszystkie części zawierają liczne ilustracje, mapy, plany i tabele i hasła. W maju 2017 roku ukazał się finałowy, siódmy tom WEGI, dzięki czemu Encyklopedia stała się kompletna.

 

W skład zestawu wchodzą:

 

Tom I: Wprowadzenie

Tom wprowadzający składa się z 2400 haseł zawierających ogólne informacje o górach z zakresu: geologii, świata roślin i zwierząt, terminologii geograficznej i topograficznej oraz obejmuje całą tematykę związaną z różnymi formami działalności uprawianej w górach.

Ilość stron: 536
Format: A5
Oprawa: twarda + obwoluta
ISBN: 83-88212-23-0

 

Tom II: Góry Azji

Drugi tom encyklopedii został poświęcony Azji – najbardziej górzystej części świata (aż 75% jej powierzchni zajmują góry!), w której wznoszą się najwyższe szczyty kuli ziemskiej. W opracowaniu przedstawiono wszystkie systemy łańcuchy i pasma górskie znajdujące się na obszarze Azji oraz ważniejsze masywy, szczyty, doliny i lodowce z krótką geograficzną i topograficzną charakterystyką oraz zarysem geograficznej i alpinistycznej eksploracji.

Opracowanie zawiera ponad 4300 haseł uporządkowanych alfabetycznie oraz 235 map opracowanych specjalnie pod kątem potrzeb tej encyklopedii.

Stron: 808
Format: A5
Oprawa: twarda + obwoluta
ISBN: 83-88212-42-7

 

Tom III: Góry Europy

Trzeci tom encyklopedii, opracowania przeznaczonego nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską i alpinistyczną, jest poświęcony górom Europy. Nie należą one do najwyższych na Ziemi, ale są – zwłaszcza Alpy – kolebką alpinizmu, który intensywnie rozwija się w nich od ponad dwóch wieków.

W książce przedstawiono wszystkie europejskie systemy, łańcuchy i pasma górskie oraz ważniejsze masywy, szczyty, doliny i lodowce, z krótką geograficzną i topograficzną charakterystyką oraz zarysem eksploracji. Nie pominięto również skałkowych rejonów wspinaczkowych ani innych charakterystycznych obiektów górskich, wyżynnych i skalnych. Opisano ważniejsze rzeki górskie, jeziora oraz miejscowości.

Przy doborze haseł brano pod uwagę przede wszystkim znaczenie alpinistyczne obiektów górskich, ale także geograficzne, historyczne i kulturowe. Ważnym kryterium dodatkowym były ich związki z działalnością Polaków. Dużo miejsca poświęcono Tatrom.

Opracowanie zawiera:

  • ponad 3900 haseł
  • 224 mapy rejonów górskich (opracowane specjalnie na potrzeby tej encyklopedii)
  • 145 zdjęć kolorowych
  • 508 zdjęć i innych ilustracji czarno-białych

Stron: 848
Format: A5
Oprawa: twarda + obwoluta
ISBN: 978-83-60429-04-4

 

Tom IV: Góry Ameryki

Czwarty tom Wielkiej encyklopedii gór i alpinizmu poświęcony jest górom Ameryki. Podobnie jak poprzednie części encyklopedii, jest specjalistycznym opracowaniem przeznaczonym jednak nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską i alpinistyczną. Zawiera około 3700 haseł, 236 map (opracowanych specjalnie dla tej encyklopedii) i 598 ilustracji – czarno-białych w tekście oraz kolorowych, które zamieszczono w trzech wkładkach.

Przedstawiono w nim wszystkie łańcuchy i pasma górskie znajdujące się na obszarach obu Ameryk oraz ważniejsze masywy, szczyty, lodowce i doliny, z krótką geograficzną i topograficzną charakterystyką oraz zarysem eksploracji. Opisano również interesujące rejony skałkowe, a także inne charakterystyczne obiekty górskie, wyżynne i skalne. Nie pominięto rzek górskich, parków narodowych ani miejscowości.

Przy doborze haseł brano pod uwagę przede wszystkim znaczenie alpinistyczne obiektów górskich, ale także geograficzne, historyczne i kulturowe. Ważnym kryterium dodatkowym były ich związki z działalnością polską. Udziałowi Polaków w eksploracji rejonów górskich Ameryki poświęcono dużo uwagi i miejsca, starając się odnotować wszystkie ważniejsze polskie dokonania w górach obu kontynentów.

Stron: 848
Format: A5
Okładka: twarda + obwoluta
ISBN: 978-83-61050-09-4

 

Tom V: Góry Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii

Piąty tom Wielkiej encyklopedii gór i alpinizmu (WEGA) poświęcony jest górom Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii. Podobnie jak poprzednie części encyklopedii, jest specjalistycznym opracowaniem przeznaczonym jednak nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską i alpinistyczną.

Ilość stron: 440
Format: A5
Oprawa: twarda + obwoluta
ISBN: 978-83-61050-39-1

 

Tom VI: Ludzie gór

Szósty, przedostatni tom Wielkiej encyklopedii gór i alpinizmu, poświęcony ludziom gór – ich życiu, rozwojowi, osiągnięciom, tragediom i zwycięstwom. Obejmuje aż 6256 biogramów, w tym ponad 1300 dotyczących Polaków, a także 3650 ciekawych, wysokiej jakości zdjęć. Redakcji jak zwykle dokonali Małgorzata i Jan Kiełkowscy – znakomici specjaliści w tej dziedzinie, nestorzy polskiego alpinizmu, autorzy wielu znakomitych książek i opracowań. Podobnie jak poprzednie części encyklopedii, WEGA VI jest specjalistycznym opracowaniem przeznaczonym jednak nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską.

Stron: 872
Format: A5
Oprawa: twarda + obwoluta
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61050-89-6

 

Tom VII: Suplement, słownik i indeks

 

Siódmy tom WEGI, Suplement, słownik i indeks to aż 1123 strony informacji uzupełniających, uaktualnień i dodatkowych haseł. To również szczegółowy słownik oraz bardzo dokładny indeks pomagający w wyszukiwaniu haseł we wszystkich pozostałych tomach. Wraz z pozostałymi częściami Encyklopedii tworzy kompletną, szczegółową, profesjonalnie opracowaną pracę poświęconą górom świata, alpinizmowi, ludziom gór i wszelkim innym aspektom dotyczącym tej problematyki.

Liczba stron: 1123
Format: A5
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda + obwoluta
Papier: kredowy mat
ISBN: 978-83-7967-058-1

 

Poszczególne części dostępne w sklepie:

I – Wprowadzenie, II – Góry Azji, III – Góry Europy, IV – Góry Ameryki, V – Góry Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii; VI – Ludzie gór, VII – Suplement, słownik i indeks.

 

Możesz lubić także…